تنها ترانه مجاز در ایام ماه محرم

رهبر معظم انقلاب (معروف به سید علی گدا) و سردار رادان رییس پلیس تهران
بزرگ (احمد گنده لات) ، در گفتگوی اینترنتی (چت) با شبکه قرآن ، پخش این ترانه
را در اتوبوس ، تاکسی و مترو (در صورتی که با حرکات قبیحه همراه نباشد)، بلامانع اعلام کردند....

 

 

 

میم. الف.

 

 

 

 

Copyright @1998 - @2020 Derafsh Kaviyani. All Rights Reserved.