23 سال" اثر زنده یاد علی دشتی"جنجالی ترین کتاب یکصد سال اخیر ایران، بکوشش و ویرایش بهرام چوبینه برای چندمین بار در 600 صفحه با جلد رنگی در سراسر جهان انتشار یافت. بهرام چوبینه در مقدمه 200 صفحه ای خویش تحولات اجتماعی، سیاسی و دینی ایران و همچنین شرح زندگی و آثار زنده یاد علی دشتی را تا انقلاب اسلامی بررسی و علت تالیف کتاب 23 سال را مستند بازگو می نماید. علاقمندان می توانند این کتاب را علاوه بر کتابفروشی های معتبر در سراسر جهان، (ارزش در اروپا 20 یورو) مستقیما از آدرس زیر دریافت دارند:

Alborz Verlag

Gutleutstr. 150

60327 Frankfurt/Mein

Germany

Tel.:(+49)69-24248001, Fax:(+49)69-24248002

E-Mail:

 Pakhsheiran@yahoo.com

bahramchoubine@hotmail.com

 

 

سه مکتوب

نقد دین به ویژه دین اسلام در ایران پیشینه تاریخی دارد. " میرزا آقاخان کرمانی" پر شور ترین متفکر انقلابی یکصد و پنجاه سال اخیر ایران" 120 سال پیش در شاهکار قلمی خود " سه مکتوب "انتقاداتی را از اسلام مینماید که هنوز تازه و خواندنی است

این کتاب با بکوشش ویرایش و مقدمه مفصل بهرام چوبینه پیرامون زندگی و عقاید میرزا آقا خان کرمانی و همچنین اوضاع اجتماعی، سیاسی و دینی ایران برای سومین بار چاپ و انتشار یافته است. (400 صفحه با جلد رنگی، ارزش در اروپا 15 یورو).

علاقمندان می توانند این کتاب را علاوه بر کتابفروشی های معتبر در سراسر جهان مستقیما ازآدرس زیر دریافت دارند:

Alborz Verlag

Gutleutstr. 150

60327 Frankfurt/Mein

Germany

Tel.:(+49)69-24248001, Fax:(+49)69-24248002

 

 

 

 

Copyright @1998 - @2023 Derafsh Kaviyani. All Rights Reserved.